Световен ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Ученици от ЦДО 4 „а, в“ клас – част от инициативата на РУ Полиция и МКБППМН Община Тетевен във връзка със Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Виж още »