Дистанционно обучение и алтернативни варианти на преподаване

Ръководството на Начално училище „Хаджи Генчо“ – Тетевен, уведомява всички ученици и родители, че от 16.03.2020 г. се въвежда дистанционно обучение и алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние чрез използване на електронни платформи за обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация между учители и ученици, с цел поддържане на непрекъснатост на образователния процес в Начално училище „Хаджи Генчо“- Тетевен.

Уважаеми родители, необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда като осигурите активността на детето си в дистанционното обучение, да търсите обратна връзка за споделеното съдържание и изпълнението на поставените задачи за деня.
Разчитаме на Вашето отговорно отношение в тази извънредна ситуация, с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците.

Дистанционното обучение ще се провежда със следното разписание:

График на НУ „Хаджи Генчо“ от 18.05. до края на учебната година:

График – 18.05. – 16.06.2020

График – 11-15 май 2020 г.

График – 04.05.-08.05.2020 г.

График – 27.04. – 30.04.2020 г.

График 21 – 24 април 2020

График 13.04-16.04.2020

График – 06.04.-10.04.2020

График – 30.03. – 03.04.2020

График 23-27 март

График  16- 20 март