КОНТАКТИ

Начално училище „Хаджи Генчо“ гр. Тетевен

Адрес: гр. Тетевен ул. „Хаджи Генчо“ №8

Тел: 067/ 852 183

Имейл: h.gencho@mail.bg