ЗА УЧИЛИЩЕТО

Начално училище „Хаджи Генчо”- Бъдеще за знанието

Тетевен е град на дарители, но много малко от дареното е устояло на времето и е запазило своя дълбок смисъл – на изконно българското и специфично тетевенското.
Такова е Хаджи-Генчовото училище – винаги реагиращо на промените, но със здрави национални корени.

 Интересна е съдбата на нашия благодетел. Генчо Гулев е роден през  1840г.в гр. Тетевен. Поема бащината търговия и се занимава с кожарство и кожухарство. Благодарение на своето трудолюбие и находчивост, става един от заможните първенци в града-  обществен съветник, председател на Читалището, председател на Училищното настоятелство.
Заедно със съпругата си решава да отиде на поклонение в Ерусалим. Преди  да тръгне, оставя завещание със значителна сума – 20 000 златни гроша, на Тетевенската градска община, с която сума, в  случай че не се върне, общината да се погрижи за построяването на училище.
Семейство Гулеви се завръща благополучно. Хаджи Генчо Гулев изтегля парите от Общината и веднага се заема да изпълни обещанието си.
През  1906 година училището е открито и прага му прекрачват 264 деца.

През годините училищната сграда е разширявана няколко пъти, за да добие днешния си облик на модерно съвременно училище.

Последното дострояване на училището е направено през 2008 година. Новата част включва физкултурен салон, бюфет- трапезария  и пет класни стаи.

Днешното Хаджи-Генчово  училище предоставя възможности за:
 • Мотивирано учене и високи учебни постижения.
 • Изграждане на основни нагласи за „учене през целия живот”.
 • Формиране на усещане за успех и значимост.
 • Приобщаване на децата със СОП и осъзнаване на различието.
 • Сътрудничество и партниране с родителите.
 • Диалогичност при разрешаване на конфликти от различен тип.

Всяко дете  в Начално училище „Хаджи Генчо ” е уникално и значимо:
 • Развива интересите и открива способностите си.
 • Има възможност до твори с въображение и фантазия.
 • Открива, обсъжда  и разрешава възникнали проблеми.
 • Отстоява собствено мнение и формира лична позиция.
 • Усвоява различни знания, умения и компетентности в позитивна и хармонична учебна среда.
 • Докосва толкова вълшебни неща

 
Всички учители са висококвалифицирани, с опит и отговорност към професионалните си задължения:
 • Поставят детето  в центъра на образователния процес.
 • Съхраняват традициите и осигуряват приемственост.
 • Притежават умения за работа в екип.
 • Имат възможност да вземат решения и свобода да избират.
 • Реагират творчески на предизвикателствата на съвременното образование.

Химн на Начално училище „Хаджи Генчо” – гр. Тетевен

Ний деца сме палави, игриви!
Учим, пеем, смятаме, четем!…
В школото радостни, щастливи
всеки от мечти е озарен!

Всяко утро с радостна усмивка
мами ни училищният праг!
Неуморен, често без почивка,
среща ни учител мил и драг!

Хаджи Генчо, заедно със Злата,
този дом дарили ни с любов!
Затова е нашата отплата
във душите ни за цял живот.

Под небе по-нежно от коприна
тук откриваме света голям!
И се учим скъпата родина
да обичаме със нежен плам!

Ех, училище любимо, родно!
Светъл храм на детските мечти!
Във сърцето чисто, благородно,
като нежно цвете все цъфти!

Текст: Мария Милева – дългогодишен учител в училището