ДОКУМЕНТИ

Тук ще откриете важни документи, свързани с дейността на училището.

План-програма БДП 2021 Заповед – прием

Заповед – прием

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДОКУМЕНТИ

Отчет – 1-во тримесечие 2021

Отчет НУ 2020 -4-то тримесечие

Oтчет 3-то тримесечие 2020

Система от мерки срещу COVID 19

Обява- социален работник 2020

Отчет НУ 2020 – 2-ро тримесечие

Отчет НУ 2020 – 1-во тримесечие

Бюджет 2020 приходи

Бюджет 2020 разходи

покана- Обществен съвет

Етичен кодекс

Обява – социален работник

Oтчет НУ 2019 – 4-то тримесeчие

Отчет НУ 2019 – 3-то тримесечие

Отчет НУ 2019- второ тримесечие

Отчет НУ 2019 – 1-во тримес.

Бюджет 2019 приходи

Бюджет 2019 разходи

Отчет НУ 2018

Отчет НУ 2017

Процедури по приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища:

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

http://www.nu-hgencho.com/wp-content/uploads/2019/01/преместване-на-ученици-1.pdf

http://www.nu-hgencho.com/wp-content/uploads/2019/01/заявление-за-преместване-1.doc

http://www.nu-hgencho.com/wp-content/uploads/2019/01/заявление-записване-в-първи-клас.doc

http://www.nu-hgencho.com/wp-content/uploads/2019/01/заявление-за-постъпване.doc

Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи:

http://www.nu-hgencho.com/wp-content/uploads/2019/01/издаване-на-дубликати.pdf

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от първи до шести в училище на чужда държава:

http://www.nu-hgencho.com/wp-content/uploads/2019/01/признаване-на-клас-от-чужда-държава.pdf

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование:

http://www.nu-hgencho.com/wp-content/uploads/2019/01/издаване-на-удостоверение-за-валидиране-1.pdf

Стратегия на училището 

Програма Превенция от отпадане 2017

Годишен план 2017- 2018

Програма Равни възможности

Училищен правилник 2017

Училищен учебен план 2017