ЗА УЧИЛИЩЕТО

Начално училище „Хаджи Генчо”- Бъдеще за знанието Тетевен е град на дарители, но много малко от дареното е устояло на времето и е запазило своя дълбок смисъл - на изконно

Виж още

Световен ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Ученици от ЦДО 4 "а, в" клас - част от инициативата на РУ Полиция и МКБППМН Община Тетевен във връзка със Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Виж още

Световен ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Ученици от ЦДО 4 "а, в" клас - част от инициативата на РУ Полиция и МКБППМН Община Тетевен във връзка със Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Виж още

Профил на купувача

Обява за публичен търг с тайно наддаване 2021 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- 8.03.2021 г. Договор-...

Виж още

ДОКУМЕНТИ

Тук ще откриете важни документи, свързани с дейността на училището. План-програма БДП 2021 Заповед - прием Заповед - прием АДМИНИСТРАТИВНИ...

Виж още

Обществен съвет

                                      

Виж още

НАЧАЛО

Днешното Хаджи-Генчово  училище предоставя възможности за:
  • Мотивирано учене и високи учебни постижения.
  • Изграждане на основни нагласи за „учене през целия живот”.
  • Формиране на усещане за успех и значимост.
  • Приобщаване на децата със СОП и осъзнаване на различието.
  • Сътрудничество и партниране с родителите.
  • Диалогичност при разрешаване на конфликти от различен тип.
Виж още
Участие в общоградски мероприятия:
  • по повод националната инициатива „Да изчистим България за един ден” и организираното по този повод ревю  „Да е чисто е модерно” с изработени от отпадъци костюми
  • в мероприятията, организирани от Комисията за детето към Община Тетевен:
  • Пролетен детски празник  – изработка на икебани от цветя – първо място
  • Есенен детски празник – състезателни игри и аранжиране на икебани от есенни материали.
Виж още