ЗА УЧИЛИЩЕТО

Начално училище „Хаджи Генчо”- Бъдеще за знанието Тетевен е град на дарители, но много малко от дареното е устояло на времето и е запазило своя дълбок смисъл - на изконно

Виж още

Световен ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Ученици от ЦДО 4 "а, в" клас - част от инициативата на РУ Полиция и МКБППМН Община Тетевен във връзка със Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Виж още

Световен ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Ученици от ЦДО 4 "а, в" клас - част от инициативата на РУ Полиция и МКБППМН Община Тетевен във връзка със Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия

Виж още

Профил на купувача

2018г. Пoръчка за доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен. Обявление за възложена...

Виж още

ДОКУМЕНТИ

Тук ще откриете важни документи, свързани с дейността на училището. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДОКУМЕНТИ Система от мерки срещу COVID 19...

Виж още

Обществен съвет

                                      

Виж още

НАЧАЛО

Днешното Хаджи-Генчово  училище предоставя възможности за:
  • Мотивирано учене и високи учебни постижения.
  • Изграждане на основни нагласи за „учене през целия живот”.
  • Формиране на усещане за успех и значимост.
  • Приобщаване на децата със СОП и осъзнаване на различието.
  • Сътрудничество и партниране с родителите.
  • Диалогичност при разрешаване на конфликти от различен тип.
Виж още
Участие в общоградски мероприятия:
  • по повод националната инициатива „Да изчистим България за един ден” и организираното по този повод ревю  „Да е чисто е модерно” с изработени от отпадъци костюми
  • в мероприятията, организирани от Комисията за детето към Община Тетевен:
  • Пролетен детски празник  – изработка на икебани от цветя – първо място
  • Есенен детски празник – състезателни игри и аранжиране на икебани от есенни материали.
Виж още